Thanh Toán

 

KHÁCH HÀNG LẤY HÓA ĐƠN VAT
 Số tài khoản :1988 18 18
ACB PGD Trung Sơn Chi nhánh Tân thuận
CTY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ TRI THỨC TRẺ
(TẠI HCM VÀ CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ)
Số tài khoản : 060179652989
Ngân hàng Sacombank chi nhánh Nam Sài Gòn 
CTY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ TRI THỨC TRẺ 
(TẠI CẦN THƠ VÀ CÁC TỈNH TÂY NAM BỘ)
KHÁCH HÀNG KHÔNG LẤY HÓA ĐƠN VAT
 Số tài khoản : 1988 38 38
ACB PGD Trung Sơn Chi nhánh Tân thuận
TẠ VĂN ĐỒNG
(TẠI HCM VÀ CÁC TỈNH ĐÔNG NAM BỘ)
 Số tài khoản :  0700 3117 5362
Ngân hàng Sacombank chi nhánh Cà Mau
TẠ VĂN ĐỒNG
(TẠI CẦN THƠ VÀ CÁC TỈNH TÂY NAM BỘ)